Nama : Rusnadiar
Jabatan : Owner

Nama : Ekky
Jabatan : Digital Marketing

Nama : Malik
Jabatan : Digital Marketing

Nama : Boby
Jabatan : Teknisi

Nama : Tomo
Jabatan : Teknisi

Nama : Ardi
Jabatan : Teknisi

Nama : Faisal
Jabatan : Teknisi